Strijensas to Antoing

 
Barge with scrap metal/pråm med skrot Block of flats/ lägenheter
Car grave yard/  bil skrot Coal barge / pråm med kol
Container ship/ container skepp Country side on plateau/ Landskapsbild från  höglandsplatån
Autumn colours / Höstfärger Tranquility / Fridfullhet
View from ship lift/ Utsikt från skepps hissen Factory made of asbestos/ fabrik byggd utav asbest
Houses along the canal / hus längsmed kanalen More houses / fler hus...
Houses in Halle /  hus i Halle Parade in Brussels / parad i Bryssel
Chocolates in Brussels / choklad i Bryssel Heavy traffic entering Belgium/ mycket trafik på väg in i Belgien
Something around the propeller? / Finns det något runt propellern? On river Schelde/ På floden Schelde
Houses on river Schelde/  Hus vid floden Schelde A village along the river / by vid floden
Sailing dinghies on plateau/ segel jollar på platån Approaching ship-lift/ Närmar oss skepps-hissen
Waiting for ship-lift/ väntar på skepps hissen Beginning our ascent/ börjar vår bestigning
 
Up at the top / Uppe på toppen  
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

I