From Paris to Avignon

 
Aqueduct Aqueduct
View of river/ Vy av flod View from river/ Vy från flod
River Yonne/floden Yonne Church at St. Memmes/Kyrka vid St. Memmes
Fields/Åkrar Tractor working/ Arbetande traktor
Canal cut Canal cut
Cloud warning, storm brewing/ Molnvarning, storm på gång Cooking lunch/ Fixar lunch
Castle/slott House on Yonne/hus på Yonne
Yellow iris along the banks/Gul iris längs med kanalen More flowers on canalbank/Mer blommor längs med kanalen
Bufon Park-Montbard Castle Tower - Montbard/Slottstorn - Montbard
Montbard art at roundabout/Montbard konst vid rondell Montbard weir/ Montbard fördämning
Canal at Montbard/ kanalen vid Montbard Checking the waterfilter/Kontroller vattenfiltret
Figurehead/ Galjonsfigur - St. Florentin St. Florentin
Pont Royal Lockkeepers house/Slussvaktens hus
Migennes Monument Montbard
Dijon - church/kyrka Where is the warning for low signs? Var är varningen för låga varningsmärken?
Dijon street/gågata Dijon museum courtyard/ Dijon museets innergård
The Alps/alperna The Alps/alperna
Rhône -  a big river/ en stor flod Castle/slott
Condrieu Dinghy sailors at Macon/Jolleseglare i Macon
Fig tree/Fikon träd Herons/Hägrar
Hotel Barge100m long/ Hotell pråm 100m lång Nuclear power station/Kärnkraftverk
Port de Lyon Guest harbour in Chalon/gästhamn i Chalon
Roman wall Lyon/Romersk mur Lyon Ruin
Wall painting in Chalon/Väggmålning i Chalon Wall painting in Chalon/Väggmålning i Chalon
Rhône Village/By
Vineyeard/Vinodling A multitude of different kinds of trees/Många olika sorters träd
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

I